Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!

Pierwszy Dzień Wiosny połączony ze Światowym Dniem Osób z Zespołem Downa - Dniem Kolorowej Skarpetki ♥️🌞

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej 
w Sokołowie informuje...Proszę o obserwowanie strony internetowej szkoły, gdzie umieszczane będą wszystkie ważne informacje -  http://sokolow.edu.pl 
Ze strony dyrekcji szkoły i pracowników zapewniam o wdrożeniu wszelkich możliwych form reżimu sanitarnego zawartych w zaleceniach. Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia, aby nauka dzieci szkoły odbywała się zdrowo, sprawnie i bezpiecznie.   

Zdalne nauczanie

Kształcenie na odległość – kształcenie, w którym nauczający znajduje się w dystansie przestrzennym, a często też czasowym od kształcącego się. 

Szacunek do Ojczyzny

Patriotyzm  – postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęci ponoszenia za nią ofiar i gotowości do jej obrony.

Dobro, prawda, piękno...

 - wszystko to, co cenne i ważne dla jednostki i społeczeństwa oraz godne człowieka, co prowadzi do integralnego rozwoju, do pełni człowieczeństwa.

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Sokołowie

„Od tego są uszy, żeby je trzymać do góry.“ — Maria Kownacka "Plastusiowy pamiętnik".
Copyright ©2021   Szkoła Podstawowa w Sokołowie,  Wszystkie prawa zastrzeżone.